Про заклад

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №1 М. СУМИ»

(КУ «СУМСЬКА МІСЬКА ПОЛІКЛІНІКА №3»)

Як свідчать архівні матеріали, Сумська міська поліклініка №3 почала свою роботу з 5 квітня 1930 року в результаті реорганізації Засумської амбулаторії в третій єдиний диспансер-поліклініку. Тоді ж, до диспансеру-поліклініки була приєднана 3-я Сумська дитяча консультація. На період організації, тимчасове виконання функцій головного лікаря покладено на Самофалова А., а завідувачем філіалом-консультацією призначено Красовицьку А.М.

Наказом від 30 березня 1930р. №15 по Сумській округовій інспектурі охорони здоров’я було затверджено штат диспансеру-поліклініки – 30 осіб.

Згідно офіційних документів першим головним лікарем був Ерастов І.О., який після закінчення медичного факультету Харківського Імператорського університету спочатку працював головним лікарем в с. Рясному Охтирського повіту. З 1924 року проживав і працював в м. Суми, спочатку завідуючим протитуберкульозним диспансером, потім лікарем- терапевтом Сумської районної поліклініки. В квітні 1930р. перейшов працювати в 3-й диспансер-поліклініку, спочатку лікарем-терапевтом, а з грудня головним лікарем.

В різні роки головними лікарями працювали Рохлін І.Д., Богун А.Н., Гиря Н.Г., Пестун К.І., Шевченко Д.С., Пильова Л.Б.

В роки Великої Вітчизняної війни поліклініка надавала лікувальну допомогу мешканцям міста.

Довгі роки в поліклініці працювали медичні працівники, які воювали на фронтах та в партизанських загонах: це лікарі Пестун К.І., Левченко В.С., середні медичні працівники – Сичов Д.Я., Лучко І.А., Мізенко М.А., Гончаренко П.П. та багато інших.

В цілях покращення протиепідемічної роботи, своєчасної локалізації осередків інфекційних захворювань, як зазначено в наказі по поліклініці від 22.04.52р. №36 §1 „В соответствии с указанием Сумской горсанэпидстанции организовать работу желудочно-кишечного кабинета, зав. кабинетом назначить врача Тартаковскую Е.С.» Актуальність протидії інфекційним хворобам не втрачає гостроти і в даний час, персоналом поліклініки здійснюється комплекс заходів по їх недопущенню і поширенню.

Питання експертизи тимчасової і стійкої втрати працездатності завжди мали актуальність. В квітні 1948р. була призначена ЛКК в складі головного лікаря та двох лікарів. З часом, враховуючи стан здоров’я населення, потребу в проведенні відновлювальних заходів, була сформована сучасна реабілітаційна база, послугами якої щорічно користуються пацієнти з обмеженнями в роботі органів і систем організму.

З 1948р. відкрита лабораторія, на початку 50-х років –рентгенологічний і фізіотерапевтичний кабінети.

Чисельність закріпленого населення поступово зростала, розширювалась матеріально-технічна база, наявних приміщень не вистачало, тому в 70-х роках збудовано новий корпус, який став до ладу в 1980р.

Протягом 40-50 років минулого сторіччя поліклініка забезпечувала амбулаторно поліклінічною допомогою майже половину мешканців міста.

Про розгалудженість території свідчить факт, що території Веретенівки, вулиць Курської, Петропавлівської, Кондратьєва були закріплені за установою значна відстань потребувала оперативності в здійсненні викликів, для чого необхідні були транспортні засоби.

Наказом по поліклініці від 09.10.1956р. №142 визначено: „Для обеспечения транспортом участковых врачей терапевтов района III поликлиники приказываю: с 10.10.56г. закрепить лошадь, линейку и кучера тов. Буйволенко Е.А. для врачей Тартаковской Е.С. и Григорьевой Г.И. Вторую лошадь, линейку и кучера Чунихина А.Г. закрепить для врачей тов. Добрецкого Г.М. и тов. Бойко З.С.” В лютому 1958р. в поліклініку був придбаний перший автомобіль.

З розвитком в місті підприємств розвивалась і промислова медицина. До існуючих медичних пунктів лікеро-горілчаного заводу і меблевої фабрики прибавились медичні пункти заводу електронних мікроскопів, транспортного підприємства, які в послідуючому реорганізувались в цехові лікарські дільниці.

В післявоєнні роки гостро постало питання забезпечення медичною допомогою ветеранів. На початку 1954 року відповідальним за інвалідів війни був призначений дільничний лікар Добрецький Г.М.

З 1984 року вперше в області відкрито денний стаціонар на 20 ліжок в зміну. З 1989р. і до виходу на пенсію працювала завідувачем денного стаціонару лікар вищої кваліфікаційної категорії Фарисєй Ганна Дмитрівна. Більше 20 тисяч хворих проліковано за час його існування.

Фахівці закладу проводять сучасні діагностичні дослідження з застосуванням рентгенологічного, ультразвукового і лабораторного обладнання, методів клінічної фізіології. Успішно і ефективно використовуються фізіотерапевтичні методи лікування суглобів.

З моменту заснування закладу забезпечення медичною допомогою дитячого населення займало особливе місце в діяльності закладу. Навіть в період, коли діти були передані до дитячої лікарні, фахівці закладу щорічно забезпечували медико-профілактичну допомогу в літніх таборах і оздоровчих центрах.

Першим серед лікувально-профілактичних закладів області заклад пройшов державну акредитацію і вже вчетверте поспіль акредитований на вищу категорію.

В закладі відповідально і самовіддано працюють 43 лікаря, 96 середніх медичних працівників.

В практику роботи постійно впроваджуються нові лікувально- діагностичні методики. Заклад є базою підготовки студентів медичного інституту Сумського Державного університету за фахом «Сімейна медицина», в різних структурних підрозділах проходять виробничу практику студенти медичного коледжу. В 2008 році наказом Міністра охорони здоров’я України присвоєно статус клінічного лікувально-профілактичного закладу. Відповідно до рішення Сумської міської ради від 25 вересня 2013 року №2727 – МР «Про припинення комунальної установи «Сумська міська поліклініка №3» шляхом перетворення» припинена комунальна установа «Сумська міська поліклініка №3» шляхом перетворення в комунальний заклад «Центр первинної медико-санітарної допомоги №3 м. Суми» На підставі рішень Сумської міської ради від 28.02.2018 року №3088-МР та від 25.04.2018 року №3320-МР КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги №3 м. Суми» шляхом реорганізації перетворений в комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги №1» Сумської міської ради (КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги №1» Сумської міської ради; скорочене найменування Підприємства: - КНП «ЦПМСД № 1» СМР)

КЗ «Центр ПМСД №3 м. Суми» зареєстрований в державній реєстраційній службі України. Виписка з ЄДРЮООФОП серія АГ №771033 від 11.01.2014 року.

Для функціонування Центру, як новоствореного лікувального закладу, отримана ліцензія МОЗ України на медичну практику – серія АЕ №283455, ліцензія з Державної служби України з контролю за наркотиками (термін дії по 31.03.2021), ліцензія Східної Державної інспекції з ядерної та радіаційної безпеки – № ОВ 070471.

Проведена акредитація клініко-діагностичної лабораторії – свідоцтво про атестацію №003801, терміном на 4 роки (до 02.09.2018 року) Основна задача сімейного лікаря – забезпечити спостереження за здоров’ям всіх членів сім’ї, незалежно від характеру хвороби у всі періоди життя, він повинен забезпечити профілактику розвитку хронічних захворювань, а також спрогнозувати ризики розвитку окремих захворювань.

З жовтня 2015 року надання медичної допомоги дитячому населенню здійснюється безпосередньо в приміщенні закладу. Для доступності дітей до спеціалізованої медичної допомоги на курсах інформації і стажування з питань надання допомоги дітям підготовлені лікарі – офтальмолог, отоларинголог та інфекціоніст.